Przystań Jaskółów


Nie mog±c poradzić sobie z kipi±c± energi±, z wieloś¶ci± i rozmaitoś¶ci± pomysłów,
postanowiłam stworzyć w wirtualnej przestrzeni 'Przystań' ... własny zak±tek, do którego, jak do domu bukowego (który kiedyś zbudujemy)
będzie mógł zapukać każdy wędrowiec.
Otrzyma w nim, zamiast kubka wody czy herbaty, zbiór dobrych chwil z naszego życia.
Każda fotografia w 'Przystani' niesie ze sob± miłe wspomnienia, a czasami nawet krótkie badĽ dłuższe historie ...

Bo ŻYCIE nasze jest bogate w niezapomniane i niezwykłe chwile.
Otaczaj± nas ludzie, a każdy z nich ma swoj± historię i swoje piękno, swoj± inno¶ć.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy z ważnoś¶ci szczegółów codzinnoś¶ci, nie doceniamy ich, umykaj± nam gdzieś¶ pomiędzy prac± a snem.
Niektóre z pięknych momentów każdego 'dzisiaj', emocji pochodz±cych ze zwyczajnego spotkania z drugim człowiekiem
oraz miejsc bliskich sercu, magicznych, udało mi się dojrzeć w obiektywie aparatu i zatrzymać za pomoc± przesłony i migawki.